https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

http://b7brll.hefmac.com

http://7tnt7l.solibain.com

http://bbdz7l.solibain.com

http://7hjbbb.135i-bmw.com

http://fhrlv7.saudicmc.com

http://nzbfxn.hfpaz.cn

http://txpzvv.welchnh.com

http://xb77jv.maijidh.com.cn

http://7npjvr.135i-bmw.com

http://r77xjh.sgribbon.com

头条>正文

“蜘蛛大盗”化妆成女性四处作案 涉嫌38起偷盗案

2018-10-20 17:08 | 泉州通 | 手机看国搜 | 打印 | 收藏 |评论 | 扫描到手机
缩小 放大

核心提示:据嫌疑人交代,他踩好点后,凌晨时分就采用攀爬或者系安全绳的方式,到达阳台外围,用钳子剪断钢丝防护网入室盗窃。作案后再戴假发着女装伪装成女性,企图逃避侦查。

电影里的“蜘蛛侠”是正义的化身,可在安溪却出现了“蜘蛛大盗”,让市民人心惶惶。5月4日晚上11点左右,安溪警方将涉嫌多起入室盗窃嫌疑人叶某抓获,现场缴获一批被盗物品以及钳子、假发、女性衣物等作案工具。

3日上午,安溪凤城派出所连续接到辖区多名市民报案称,家里放置于客厅的财务被盗,阳台防盗网遭到破坏。安溪公安刑侦大队和凤城派出所立即抽调精干警力组成专案组进行侦查。正当警方在全力侦查中,4日上午又接到市民类似的报案。专案组大胆将这些案件进行串并侦查,并增加外围巡查警力。

4日下午,安溪警方通过调取监控锁定一名白衣男子,循线追踪其轨迹时,却不见其踪影。“明明这个路口是一个男的,但是到下一个路口却没有看见。”负责调取监控的民警告诉记者:“我们分析这个人伪装了身份。”果不其然,嫌疑人戴着假发、换了衣服,出现在了下一个路口。专案组民警在嫌疑人可能落脚的范围秘密摸排,于4日晚11点左右,在城区某酒店将嫌疑人抓捕归案。

“失策,没有想到你们来得这么快!”当被戴上手铐时,“蜘蛛大盗”叶某满脸诧异。叶某是江西人,出生于1993年,初中未毕业就辍学浪迹社会,之前也曾因为盗窃被判处两年多的有期徒刑。今年3月18日刑满释放后,他无学历、无技术,难以找到好工作,就继续重操旧业。据嫌疑人叶某交代,他踩好点后,在凌晨时分,就采用攀爬或者系安全绳的方式,到达套房阳台外围,用钳子剪断钢丝防护网入室盗窃。作案后再戴假发着女装伪装成女性,企图逃避侦查。“专门找那些楼道口没有电子防盗门的,或者防盗门损坏的。”嫌疑人叶某说:“这样走进去也没有人会怀疑,比较好下手。”

经初步审理查明,嫌疑人叶某是流窜作案,截止案发共在福州、泉州、安溪作案38起,涉案金额数万元。目前,此案正在进一步审理中。

警方在此提醒广大市民,有条件的话要设立楼道口防盗安全门,如有损坏的应及时修复,夜间睡觉时,要关好门窗。

我要评论已有条评论,共人参与

最热评论

刷新

  更多阅读

  点击加载更多

  热点直击

  今日TOP10

  猜你喜欢

  旅游热点新闻

  网友还在搜

  热点推荐

  扫码关注中国搜索官方微信
  扫码关注中国搜索官方微信
  华大 古福 商业幼儿园 半淞园路 马村牌坊 云峰街 厚全村 土耳其 大岭沟村 皮石乡 芸洲子村 侯家乡 天津港保税区天保大道 邓杨 拿口镇 寨沙镇 黄田坝 驼房营村 川口镇 沔城回族镇 渔洋庙 红山邮局 石山镇 阿克托海依乡 芥园西道冶金里
  连锁早餐加盟 包子早点加盟 亿家乐早餐加盟 早点 加盟 早餐免费加盟
  湖北早餐加盟 早餐加盟哪家好 北京特色早点加盟 早点来加盟 清美早餐加盟
  健康早餐店加盟 酸奶加盟 健康早餐店加盟 亿家乐早餐加盟 灯饰加盟
  传统早餐店加盟 北京早餐车加盟 凡夫子早餐加盟 上海早点 品牌早餐加盟