https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

http://s0gxab.aspnetnews.com

http://sb4kxu.filtertruck.com

http://koaaiq.qzbowen.cn

http://g4oocf.ray-gard.com

http://b6o65t.mianyangzai.com

http://zhqg6f.iechosoft.net.cn

http://0c6o0g.vsajobs.com

http://g69ksz.johnfidi.com

http://5k0obz.susan52.com

http://y04t18.wjc-wish.cn

上海频道
>新华网 > 上海频道 > 正文

电视剧《外科风云》热播 导演畅谈创作体会

2018-10-20 17:42:51 来源: 新华网
奇迹sf发布 ”不少企业家和业内人士关心,针对美方咄咄逼人的举措,中方会不会采取相应行动?中美之间近期会不会爆发贸易战?“美国工商界是支持美中关系发展的重要力量,不希望美中发生贸易战。

????新华网上海5月3日电(纪椿)最新统计显示,正在热播的的都市行业励志题材电视剧《外科风云》以其精彩紧凑的剧情、明快的节奏、全员在线的演技、细腻清新的感情线以及反映人性复杂性的深度,屡屡冲上热搜榜,豆瓣评分也从最初的4.5上升至7.3分。

????《外科风云》从三十年前的医疗事故展开,讲述了美籍华裔专家庄恕(靳东 饰)归国寻求真相的故事。由正午阳光影业制作并出品。对于观众们称《外科风云》为“医院版《琅琊榜》”的说法,导演李雪近日在接受采访时表示:“两者故事完全不一样,《琅琊榜》更理想化,但精神上有共通之处。”

????在谈到选择医疗题材的初衷时,李雪说:“在当下的和平社会里,法律和医疗是当下矛盾冲突最为激烈的两类题材。医院作为承载了生死的特定环境,最能够展现人性矛盾和戏剧冲突。”

????实际上,因为医院环境的特殊性,《外科风云》的拍摄过程并不轻松。据李雪导演透露,手术室因为要配合医院的安排,只有十天的拍摄时间。团队不仅需要在九天时间内完成所有镜头,还需要利用一天时间来完成与手术室相关的戏份。此外,行业的专业性是团队所面临的最大难题,因此拍摄难度很大。

????剧里女一号陆晨曦因冷呛上司、怒怼病人等一系列行为引起了争议,李雪导演解释道,陆晨曦的身上结合了很多典型化的特征,但在剧里是符合她的生活逻辑和生活轨迹的。事实上,这些主要人物都会随着剧情的发展,发生相应的形象反转。“我们希望为观众们展现出人性的多个侧面。”

????早前,《外科风云》在刚刚播出时,曾经有一些医学领域的争议。对于这些问题,医疗顾问韩志义说:“演员在很短的时间里要接触这些东西,包括大量专业术语,在拍摄的过程中还需要表演、记台词、配合相应的动作,其实难度很高。”李雪导演也说:“确实有一些镜头是为了戏剧表达,过多地重视了镜头的美感,而忽略了医疗顾问的指导,但这些并不足以抹杀掉这部剧真正想要表达的主旨。”

????比起展现先进规范的医疗技术,对人性的拷问才是李雪导演更想表达的主题。李雪强调:“通过曲折的故事,通过爱情、亲情、友情的表达,以及人物之间关系的变化,让大家关注这个职业、行业以及医疗现状,让大家能够改进医疗理念,这可能是作为创作者的我们更想说的。”

????据悉,《外科风云》目前正在浙江、北京卫视每晚19:30黄金档热播,目前剧已播过半,观众好评度也在不断上升。

【纠错】 [责任编辑: 孙蕾 ]

Copyright ? 2000 - XINHUANET.com All Rights Reserved.

制作单位:新华网股份有限公司
版权所有:新华网股份有限公司

010070120010000000000000011123131362570321
阿察 佑母塘路 南路乡 长白路 上海闵行区罗泾镇 东兴大道 石狮市国家税务局灵秀分局 福建中路 王村乡 海阳镇 下二台乡 华侨大学 新烟街居委会 蒋堂镇 洋际乡 金堆镇 依安县 静海县团泊镇团泊村七区福康 赵家坪乡 龙门涧 洲心街道 胪雷亭 竹竿镇 凯口镇 峄城镇政府
清真早餐加盟 小投资加盟店 特色早点小吃加盟店 湖南特色早点加盟 娘家早餐加盟
早餐肠粉加盟 早餐加盟开店 早餐培训加盟 双合成早餐加盟 早餐餐饮加盟
爱心早餐加盟 北京早点车加盟 特色早点加盟店 杨国福麻辣烫加盟 卖早点加盟
加盟特色早点 江苏早点加盟 早餐加盟连锁 凡夫子早餐加盟 早点小吃加盟店