https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

http://fyiuy5.hzkqjx.cn

http://55a5yq.wogoyow.com

http://cpxqyg.stidbox.com

http://pxkzha.techyeah.cn

http://tbo1q1.vgoption.com

http://5obs66.ynitrd.com

http://oikwph.dsstern.com

http://ltwfn5.daitojp.com

http://v56uyq.wnflicks.com

http://qpbc65.vsajobs.com

首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

大学生士兵买买提·疆军营成长记:梦想仗剑写忠诚

2018-10-20 15:05 来源:中国新闻网 参与互动 
大学生士兵买买提·疆军营成长记:梦想仗剑写忠诚
    单双杠训练,双手磨得布满血茧;5公里武装越野,买买提·疆始终冲在全连最前面;周末和闲暇时,他喜欢为战友弹一曲吉他民谣。 黄福 摄
奇迹私发网 说是婚介所,实际上只是把女儿按揭买的一所80平方米的两居室的客厅布置了一下,墙上简单地贴着用毛笔在红纸上题写的“朱芳婚介”就算是招牌了。

 中新网太原5月5日电 题:大学生士兵买买提·疆军营成长记:梦想仗剑写忠诚

 作者 屈丽霞 帅刚社

 买买提·疆张开双手,其上布满血茧,“单双杠训练磨出来的,每天还有5公里武装越野,我经常冲在全连最前面,平时有闲暇时间,我就为战友弹吉他、唱民谣。”5月,记者来到山西南部中条山下的武警某部队,维吾尔族大学生士兵买买提·疆讲述他的每日生活。这个23岁的年轻人矢志从军,在军营中书写迷彩青春。

 因受伤足球梦破灭

 “我从小喜欢踢足球!”买买提·疆11岁考入乌鲁木齐一所体校读初中,被老师推荐去杭州一家知名青少年足球俱乐部。14岁,他只身离开家乡,来到西子湖畔,成为一名职业足球运动员,月入万元。

 然而,2011年11月,在一场比赛中,买买提·疆左腿摔伤骨折,他的足球梦从此破灭。出院后,买买提·疆背上行囊回到老家读高中。此后,他考入南京航空航天大学。

 买买提·疆的父亲斯依提·艾买提是一名退伍老兵,哥哥是一名现役解放军特种兵,而堂哥在武警部队服役,亲人们一身戎装让他羡慕不已。

 2015年秋天,看到学校征兵宣传,他毅然放弃学业报名参军。

23岁的买买提?疆矢志从军,在军营中书写迷彩青春。 黄福 摄
23岁的买买提·疆矢志从军,在军营中书写迷彩青春。 黄福 摄

 挑战自我苦练精兵

 “买买提·疆从来不会让人看见他脆弱的一面。”班长任成俊说,“他是职业运动员出身,虽然以前受过伤,可他在训练场始终有一股拼劲和血性。”

 新训期间,班长说侦察连会选一些素质较好战士当特战队员。为了能当上侦察兵,买买提·疆一到体能训练时间,就穿上10公斤重的沙背心、沙绑腿练长跑,不论刮风下雨,每天都能看到他挥汗如雨的身影。

 买买提·疆对自己“魔鬼式”训练,导致旧伤复发,可他始终咬牙坚持从未放弃过,手上磨出了厚厚的老茧。

 每次5公里武装越野,他都会背上3把枪、腰挎8枚手榴弹;每天坚持倒立做200个俯卧撑;在枪口吊砖块、垒弹壳,练据枪稳固性,一蹲就是半小时。每次考核成绩他总是位居龙虎榜。

 去年,驻地瑶台山突发森林大火。救援时,一名战友被浓烟熏倒,他想都没想冲上去救人,眉毛、头发都烧焦了,全身3处烧伤,腿上扎满了1寸多长的野刺,救出战友后,他又继续投入到灭火任务中。入伍两年他3次被评为“军事训练标兵”。

 扎根军营沃土成长成才

 入伍后,汉字成为挡在买买提·疆面前的一道坎。

 “如今他已经可以用汉字写日记了。”排长李浩然教他拼音识字,还送给他一本《新华字典》,买买提·疆每天都要撕两页带在身上,以方便随时随地看几遍、读几次、写几下。

 维吾尔族人能歌善舞。“除了军事素质过硬,买买提·疆还有一手绝活。”指导员刘映庭说:“从小弹着热瓦普长大的他,攒了1300多元买了一把吉他,课余时间自学音乐知识,让排长教他弹吉他,如今还会创作歌曲、编写歌词。”

 “我美丽的家乡啊,不管身在何方,我都会想念你。虽说年纪小小就离开了你,但我总有一天会风风光光的再回到这里。”这是买买提·疆原创歌曲《故乡》,他用歌曲提醒他不忘入伍初心,表达他的参军报国志向。

 今年,买买提·疆正为报考军校进行紧张复习。他说:“如果考不上,那我就争取转士官,踏踏实实当一个好兵。”(完)

【编辑:孙静波】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999- 2018 chinanews.com. All Rights Reserved

南树背 南广阳城 池尾街 示范繁殖农场 丰乐 铁匠营 国棉十七厂 下栏水库 和平小区高层 下山仔 河北留善寺乡 西兴村 胡坊镇 小茂 黄洞冲村 新王庄 基尔 秀川立交桥 金凌花园 义兴村 金粟镇 亚苏 积石山移民工作站虚拟乡 新新小学 贺斯格乌拉牧场
天津早点加盟 众望早餐加盟 陕西早点加盟 特色早餐 早餐店加盟哪家好
大福来早点加盟 品牌早餐加盟 上海早点加盟店 酸奶加盟 早点 加盟
双合成早餐加盟 北京特色早点加盟 连锁店加盟 清真早餐加盟 早点加盟店有哪些l
北京早餐加盟 早餐粥店加盟 中式早餐加盟 早餐类加盟 天津早餐加盟