https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

http://ghsdua.law112.com

http://nw7tcd.yizuhome.cn

http://vmuevv.tex-zen.com

http://9v9tuk.ashesrip.com

http://wn2gab.cdqbs.com

http://322ks5.szapd.com.cn

http://slu9sw.321ssl.com

http://fggudu.cqjd.net.cn

http://gfosij.jdrubber.cn

http://fwnt85.szapd.com.cn

天津
天津房产 > 天津楼盘 > 楼盘导购 > 楼盘资讯 > 5月滨海仅19盘打折 塘沽某项目最高优惠49万

5月滨海仅19盘打折 塘沽某项目最高优惠49万

2018-10-20 17:00 来源:搜狐焦点网 作者:马晓然
用手机看
新开奇迹sf 问题茶叶半年16次上黑榜记者调查发现目前对屡次曝光的食品企业还是市场自行约束  一个食品生产厂家在不到一年的时间内,有16批次产品被市食药监局通报批评,这样屡上黑榜的厂家不止一个。

扫描到手机,新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

[ 摘 要 ] 据小编统计,5月滨海新区打折项目仅19盘,虽说打折项目减少,但也有不少楼盘加大了优惠力度。其中塘沽某项目最高优惠更是达到49万,话不多说,一起来看看吧。

点击下方【我要点评】,看其他网友怎么说,发表您的点评!

贻成红墅郡

在售
21000 元/㎡

综合评价: [ 别墅 ]

开盘时间: 2018-10-20 产权:70年

楼盘地址: 滨海新区 新北路与厦门南路交口
400 电话: 400-099-0099 转 24556

信息订阅

当楼盘有以下变动时通知我
        
订阅
已有0人报名

您已成功报名

现在下单即可为您锁定优惠

92折优惠

92折优惠

已有0人报名

专属置业顾问 一对一免费带看

【楼盘动态】贻成红墅郡位于滨海新区新北路与厦门南路交口,联排别墅在售,积为242、246、285、290平米,优惠后均价为21000-25000元/平。物业费3.5元/平方米*月。

【网友点评】刚需!!很符合我现在的家庭需求和我的预期,楼下五个大广场,而且在塘沽的中心位置,这个是我最满意的。院子也很大,总之活动空间比较宽敞,像我这种下有老下有小的家庭,这样的房子在合适不过了。

【我要点评】

合生君景湾

在售
21000 元/㎡

综合评价: [ 普通住宅 公寓 ]

开盘时间: 2018-10-20 产权:70年

楼盘地址: 滨海新区 第五大街与东海路交口南行
400 电话: 400-099-0099 转 15009

信息订阅

当楼盘有以下变动时通知我
        
订阅
已有67人报名

您已成功报名

现在下单即可为您锁定优惠

减5万

减5万

已有1人报名

专属置业顾问 一对一免费带看

【楼盘动态】合生君景湾loft公寓尾房在售,14层到顶,3梯23户,75-90平米,总价180万/套。 合生君景湾高层最后3套顶跃现房,215平方米,均价21000元/平。

【网友点评】小区绿化做的还不错,这边有个永旺超市,也有车站,有几趟公交经过,精装的盘,精装标准并不高,但是也省不少心

【我要点评】

吉宝沁风御庭

在售
21000 元/㎡

综合评价: [ 普通住宅 花园洋房 ]

开盘时间: 2018-10-20 产权:70年

楼盘地址: 滨海新区 生态城中新大道5681号
400 电话: 400-099-0099 转 14661

信息订阅

当楼盘有以下变动时通知我
        
订阅
已有11人报名

您已成功报名

现在下单即可为您锁定优惠

5个点优惠

5个点优惠

已有0人报名

专属置业顾问 一对一免费带看

【楼盘动态】吉宝沁风御庭独栋别墅在售,地上2层,户型面积包括405、520、538平方米,均价24000-28000元/平(较之前价格下调2000元/平米)。双拼别墅在售,地上2层,311、317平方米户型,均价20000-25000元/平。

【网友点评】在旅游度假村里面,周边环境挺不错的,社区绿化好,挺宜人的,户型设计宽敞,适合改善人群。

【我要点评】

滨海宝龙城

在售
230 万元/套

综合评价: [ 普通住宅 花园洋房 ]

开盘时间: 2018-10-20 产权:70年

楼盘地址: 滨海新区 滨海旅游区海旭道与安明路交口
400 电话: 400-099-0099 转 15357

信息订阅

当楼盘有以下变动时通知我
        
订阅
已有59人报名

您已成功报名

现在下单即可为您锁定优惠

已有0人报名

专属置业顾问 一对一免费带看

【楼盘动态】滨海宝龙城商住两用办公别墅预计5月底开盘,现为排卡阶段,4联排、双拼样式,99-106平方米,总价220-300万/套。

【网友点评】非常看好那个区域的发展潜力!滨海旅游区的项目,近几年这边很火,有高层和电梯洋房在售,周边商业配套还是趋于完善。

【我要点评】


热门楼盘

最新楼盘

合生君景湾

合生君景湾

平均价格 21000元/㎡

滨海新区

查看详情
奕聪花园

奕聪花园

平均价格 26000元/㎡

南开区

查看详情
游龙逸海庭院

游龙逸海庭院

平均价格 7300元/㎡

静海

查看详情
珍山村 彰化市 娄店乡 中坜市 莲花井 藏獒 锦园居委会 新宝力格移民新村 华谷电机 王串场新村二十四段排 多米尼加 三营门南 巴彦县 煤气化总公司 朱集乡 棱石 新安所镇 谷岳路 孙村乡 东关街街道 青川乡 敦煌 癞疙宝 徐园饭店 光华村枢纽站
早餐粥店加盟 油条早餐加盟 早餐店加盟哪家好 来加盟 早点小吃加盟网
学生早餐加盟 加盟放心早点 四川早点加盟 湖北早点加盟 河北早餐加盟
港式早餐加盟 早餐加盟好项目 特许加盟 早餐粥店加盟 四川特色早点加盟
传统早餐店加盟 健康早餐加盟 早餐加盟网 东北早餐加盟 早点加盟连锁