https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

http://lhwfcs.5670011.com

http://vwkkhy.fztianxia.cn

http://hhxjew.hari-btp.com

http://tsgbym.phptuto.com

http://uugvqh.k7-fashion.com

http://rugpmd.247hotspot.com

http://ybtbal.djtwqtpe.com

http://ebqqqg.ih4h.com

http://cdux2d.welchnh.com

http://xsj9qe.ayajci.com

您当前位置:首页 > 正文
目录项的基本信息
公开事项名称: 国家能源局综合司关于同意湖南贺龙水电站大坝安全注册登记注销的复函
索引号: 000019705/2016-00542 主办单位: 国家能源局
制发日期: 2018-10-20
 

国能综安全〔2016〕945号            

国家能源局综合司关于同意湖南贺龙水电站

大坝安全注册登记注销的复函

大坝中心:

  你中心《关于湖南贺龙水电站大坝安全注册登记注销的请示》(坝监安监〔2016〕98号)收悉。经研究,现决定如下:

  一、湖南贺龙水电站装机容量2.4万千瓦,属于小水电。按照《国家能源局综合司关于小水电大坝办理注册登记注销手续有关事宜的复函》(国能综安全〔2016〕154号)规定,根据大唐华银张家界水电有限公司《关于贺龙水电站大坝变更注册登记的函》(大唐华银张电函〔2016〕4号)、大唐华银电力股份有限公司《关于张家界贺龙水电站大坝注册登记变更的批复》(大唐华银生〔2016〕440号)、张家界市水利局《关于受理贺龙水电站水库大坝注册登记申请的函》、《湖南能源监管办关于同意注销贺龙水电站大坝安全注册登记的函》(湘监能安全函〔2016〕258号)有关意见,同意湖南贺龙水电站大坝安全注册登记注销。

  二、请你中心及时办理湖南贺龙水电站大坝安全注册登记注销手续,并将注销情况书面告知湖南贺龙水电站大坝运行单位、主管单位、湖南能源监管办和地方政府有关水利部门。

  三、自湖南贺龙水电站大坝安全注册登记注销手续办理完毕之日起,我局不再承担其大坝安全监管责任。

 

国家能源局综合司   

2018-10-20   

 
贤儒镇 扶余县 漳浦 钦州湾电脑 方超 西塞街道 华岩镇 峪口 连麦镇 资源县 马月城村委会 爱阳镇 南宋村委会 陈麻口村委会 三阳 船闸 三合村委会 大段 上林苑小区 当壁镇 沈家墩村 第二矿区第三虚拟村委会 石坡 大石街道 三一六医院
早餐粥车加盟 品牌早点加盟 营养早点加盟 早点来加盟 酒店加盟
杨国福麻辣烫加盟费 春光早点工程加盟 黑龙江早餐加盟 早点加盟哪家好 健康早点加盟
哪家早点加盟好 品牌早点加盟 全国招商加盟 娘家早餐加盟 春光早点工程加盟
清真早点加盟 陕西早点加盟 小吃早点加盟 早餐加盟店 灯饰加盟