https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

http://h7qqwy.618it.com.cn

http://zumvvk.jenzin.com

http://e99gio.hmdtek.com

http://b2bnre.yuanpifa.com

http://25c58j.xidi114.com

http://zy4egu.zoinlove.com

http://wyocgw.baidaliyy.net.cn

http://npevwq.xidi114.com

http://jmda80.theismix.com

http://9d0uwr.haimenxinxi.com

首页要闻 炫闻政务 社会 市州 访谈 湘企 产经 教育 银行 房产 旅游 娱乐 健康 文艺 专题
炫闻问政舆情专题

长沙是典型的“不夜城” 深夜骑行频次居全国前列

2018-10-21 14:56:18 来源: 华声在线
超变传奇网站 朋友阿福的父亲老黄,山东人,1968年响应毛主席三线建设伟大号召,随组织来到贵州深山老林开办煤矿。

 4月29日,五一小长假第一天,长沙市橘子洲景区,市民骑共享单车至橘子洲大桥下,享受假日里的好天气。傅聪 摄

 5月3日,全国首份《“五一”小长假骑行报告》出炉。报告显示,小长假期间全国共享单车骑行热度环比提升17.2%,而热门旅游城市的骑行量增幅显著高于一线城市。

 在“五一”小长假3天,长沙市民骑行摩拜单车的总距离达到了151万公里,相当于绕长沙的二环线跑了30862圈,给城市减少碳排放326.16吨,相当于在城市里多种植了1.78万棵树,同时减少PM2.5达到9.75亿微克。

 ■记者 黄利飞

 【热门地】

 3天,万名游客

 骑车去橘子洲

 市内休闲观光成为人们假期骑行共享单车的最主要出行目的。有趣的是,不同城市的消费者对旅游目的地也各有偏好。其中北京、上海的消费者更偏爱前往成都,享受“慢生活”;海口是广州人的首选度假胜地;深圳人则更多选择前往厦门休闲。

 摩拜单车人工智能大数据平台“魔方”数据显示, 在长沙,节日期间有超过1万消费者骑着摩拜单车前往橘子洲游玩,仅4月29日的骑行游客就超过了3418人次。随停随走的共享单车,让更多市民往返橘子洲更加便捷,也给橘子洲带来了更多的游客。

 据了解,此前橘子洲景区管理处针对共享单车出台了“下洲即停,出洲拿车”政策。“政策出台的同时,我们马上就在南北引桥下开辟了两大停车场,专供共享单车停放,还制作了100块宣传引导牌放置在相关区域。”橘子洲景区管理处办公室主任彭志浩介绍,目前两大停车场可停约1000辆共享单车。

 而为保障骑车市民在上桥下桥-停车场这段区间的骑车安全,橘子洲专门在机动车道与非机动车道之间新建了矮隔离带,保障骑车市民不会骑到机动车道上去。

 值得一提的是,方便快捷的共享单车,让人们无论是在本城探索还是赴异地观光,都能轻松抵达城市的每一个角落,包括长沙在内的许多城市的“冷门景点”,皆焕发新生。

 【外来客】

 来长沙的摩拜客

 以武汉的最多

 “魔方”显示,4月29日~5月1日,全国共享单车骑行量比一周前环比增长17.2%;增幅最大的前五大城市分别是厦门、杭州、昆明、海口和大连,不难看出,以上五个城市均为热门旅游目的地。

 有一个不可忽略的因素是,今年小长假,全国主要城市天气晴好、适宜骑行,各地市民纷纷走出家门,要么骑共享单车出游踏青;即便到了外地,依然高频次地使用当地的共享单车。

 小长假来长沙的外地摩拜客也有小幅上涨。

 数据显示,平时外地摩拜客占73%,五一期间外地摩拜客占77%,其中外来摩拜客数量排名前三的是武汉、深圳和北京。而年龄层比例为60后占5%、70后占10%、80后占31%、90后占54%。

 “小长假时间不长,不宜长途远行,很多人会选择就近出游,武汉离长沙很近,高铁只要三四个小时,所以长沙外来摩拜客以武汉的居多,在情理之中。”摩拜单车公关经理喻晗说。

 喻晗还告诉记者,不同于工作日的日常通勤需求,五一小长假期间,用户骑行共享单车出行的时间段更加平均,目的地更加多样,骑车人群年龄段更加多元。与家人一起骑共享单车出游,成为今年假期的出行新风尚。

 【“不夜城”】

 长沙的深夜骑行

 频次居全国前列

 五一期间,共享单车承担更多的是游玩和聚会的出行工具,各地的骑行高峰较平日都有所延后。

 其中,北京依旧是“最勤奋”城市,第一个骑行高峰从平时8点左右延后到10点;而海口则是“最悠闲”的城市,骑行高峰出现在18点到21点。

 相对于广州的骑行高峰时段是14时持续到23时,以及深圳的骑行高峰在16点至20点,长沙可谓是典型的“夜游之城”。

 每天从20点开始,解放路都会成为长沙热力图上最耀眼的星带。

 小长假三天,不到2公里的解放西路迎来了超过9000次摩拜客的穿梭。尤其是凌晨2点后,骑行频次仍处于全国较高水平,成为最有活力的“不夜城”。

 喻晗表示,摩拜的一条条骑行轨迹记录着长沙人对夜生活的狂热,这些骑行数据点缀着城市热力图,未来也能给城市交管部门带去智慧交通的规划参考。

[责任编辑:左栀子]
分享该新闻到微信朋友圈:
1、打开手机软件“微信”--“发现”--“扫一扫”。
2、对准左边二维码进行扫描
3、识别成功后,弹出是否浏览该页面,点击确定。
4、点击手机右上角分享按钮,分享到朋友圈。
手机适配版    |    电脑PC版 
Copyright ? 2016 FJ.XINHUANET.COM
010070330010000000000000011112551120924555
木头岗 天长县 金家井乡 岔河 双寺 奉合水族乡 万辛庄二马路 航南路 西山庙 虎头沟 新建西村 嘉陵区 学苑路珠峰南里 交大新村 液压件厂 九食堂 永华街道 莱茵东郡 元岗 乐安寺乡 匀尽 康西 一面坡镇 乐青地乡 延庆公安医院
湖北早餐加盟 酸奶加盟 上海早餐车加盟 传统早餐店加盟 早点小吃加盟网
早餐配送加盟 投资加盟店 酒店加盟 早点加盟品牌 河南早点加盟
连锁店加盟 传统早餐店加盟 雄州早餐加盟 早点加盟连锁店 北京早点加盟
品牌早餐加盟 早点小吃加盟网 爱心早餐加盟 亿家乐早餐加盟 灯饰加盟