https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

http://zkhold.reachaschool.com

http://yb6x5j.shenzhenfood.com

http://p0rve6.fcpccolumbia.com

http://0ltias.khleeji.com

http://4krb05.welchnh.com

http://yrougu.cjpugh.com

http://vsg5ri.spuddyapp.com

http://5h1f06.hnybd.com

http://veknwy.cequabat.com

http://560c6u.cnzs.net.cn

新闻聚合>正文

2019睢宁“高铁时代” 徐宿淮盐高铁睢宁段全线架梁施工

2018-10-21 07:35 | 国搜徐州 | 手机看国搜 | 打印 | 收藏 | 扫描到手机
缩小 放大

核心提示:徐宿淮盐高铁建成后将大大缩短苏北到达南京、上海的时间,同时对于目前徐州地区唯一不通铁路的睢宁县来说,徐宿淮盐高铁建成通车后可以使睢宁从“不通铁路一下子跳跃到高铁时代”,这不仅将使苏北真正意义上融入长三角经济圈,还有助于推动区域城市功能重组和城市间的竞合发展,形成与核心城市的“同城效应”。

作为江苏省重大项目和徐州市重点工程,徐宿淮盐高铁建设情况一直备受市民关注。经过铁路建设者一年多的紧张施工,徐宿淮盐高铁睢宁段目前已经进入到全线架梁施工阶段,计划在2018-10-21全面完成箱梁架设工作,预计2019年建成通车。徐宿淮盐高铁建成后将大大缩短苏北到达南京、上海的时间,同时对于目前徐州地区唯一不通铁路的睢宁县来说,徐宿淮盐高铁建成通车后可以使睢宁从“不通铁路一下子跳跃到高铁时代”,这不仅将使苏北真正意义上融入长三角经济圈,还有助于推动区域城市功能重组和城市间的竞合发展,形成与核心城市的“同城效应”。

徐宿淮盐高铁进展顺利

明年将完成箱梁架设

昨日上午9时许,徐宿淮盐高铁睢宁制梁场箱梁施工现场,200多名工人分布在不同作业区正在加紧进行施工。在一榀长32.6米、宽12.2米、高2.6米的箱梁钢筋绑扎现场,20余名施工人员正熟练地进行着钢筋绑扎作业。

“从早上6时到10时,每人大概要绑扎2至3捆扎丝,每捆约1000根。”钢筋绑扎班班长说。

据了解,徐宿淮盐铁路睢宁段自2015年12月开工以来,一直在紧锣密鼓施工中。

目前,两家承建施工企业(中水四局、中铁十五局)的拌合站、制梁场等大型施工场所已经建设完毕,并投入生产。同时,根据最新统计的工程进度,徐宿淮盐高铁睢宁段桩基共设计17863根,现已完工14964根,占总量的83.77%;设计承台共2030个,已完工917个,占总量的45.17%;设计墩身共2030个,已完工732个,占总量的36.06%,整体施工进度符合施工计划要求,计划在2018-10-21全面完成箱梁架设工作。

西起徐州东至盐城

预计2019年建成通车

“徐宿淮盐高铁西起徐州,途经宿迁、淮安,东至盐城,沿途还经过睢宁、泗阳、阜宁和建湖4个县区,徐宿淮盐高铁按照设计全长314公里,建设工期4年,设计时速250公里/小时,施工标准时速300公里/小时,总投资428.25亿元,预计2019年建成通车。”据市铁路办相关人士介绍,徐宿淮盐高铁徐州段正线99公里,联络线16公里,涉及徐州经济技术开发区、云龙区、铜山区、睢宁县。其中睢宁县正线64.5公里、铜山区正线24.5公里、开发区正线10公里,联络线16公里全部在开发区境内,我市境内工程总投资约130亿元。在我市新建徐州东站徐淮场及东侧子站房、徐州东站动车运用所、双沟站、睢宁站。据介绍,徐宿淮盐高铁徐州段共涉及3家施工单位,目前,3家施工单位桩基、承台、墩柱和箱梁正在加快施工,箱梁架设也全面展开。

将在睢宁境内

设睢宁站和双沟站

“一切都在紧锣密鼓的进行中,睢宁人的等待是值得的!”徐宿淮盐高铁睢宁段施工的相关负责人介绍,徐宿淮盐铁路自京沪高铁徐州东站引出,前后经13个站,徐州东、后马庄、双沟、睢宁、新宿迁、洋河、泗阳、新淮安东、朱桥、阜宁、建湖、盐城北、盐城站。线路途经睢宁县9镇(园区)46村,境内全长约64.5公里,正线桥梁长度49.8公里,新建双沟站和睢宁站,目前两站房正处于设计阶段。

根据规划,徐宿淮盐高铁睢宁站规划设于睢河街道傅楼村。距双沟站36.9公里。站房建筑批复面积3500平方米,拟扩建至10000平方米,项目总投资计划1亿元,采用单层候车形式。设正线2条、到发线2条,侧式站台2座。设计年旅客发送量150万、最高聚集人数800人、高峰小时客流量600人。

徐宿淮盐高铁双沟站规划设于观音机场南侧1.5公里处。站房建筑批复面积2000平方米,拟扩建至6000平方米,项目总投资计划6000万元,采用单层候车形式。设正线2条、到发线2条,侧式站台2座。设计年旅客发送量54万、最高聚集人数500人、高峰小时客流量250人。

建成后可形成

“京沪高铁第二通道”

“呈东西走向的徐宿淮盐高铁,被称为江苏铁路‘金腰带’。徐宿淮盐高铁与京沪铁路、陇海铁路及京沪高铁相连,与连淮扬镇铁路‘无缝对接’,形成‘徐宿淮扬镇通道’,具有京沪高铁第二通道的重要功能。”市铁路办相关负责人告诉记者,徐宿淮盐高铁的建设,有利于优化苏北乃至全省的铁路交通网络,对促进徐州、盐城、淮安、宿迁等地进入高铁直接辐射范围具有重要意义;建成后将大大缩短苏北到达南京、上海的时间,使苏北真正意义上融入长三角经济圈,有助于推动区域城市功能重组和城市间的竞合发展,形成与核心城市的“同城效应”。

另外,徐宿淮盐高铁一旦建成,不仅大大方便苏北四个城市的往来,还将形成一条重要的区域性干线铁路,进而成为苏北城市群通向外围城市群的客运交通骨干网。“对于睢宁来说该铁路向西接徐州,经京沪高铁直达北京。”我市交通部门的专家表示,徐宿淮盐高铁向东经淮安、盐城,可通达南京、上海,建成后,预计从睢宁到北京的旅程将缩短至3.5小时,而睢宁到南京的旅程将只需要2小时,建设徐宿淮盐高铁对睢宁人最直接的利好,就是以后外出游玩太方便了!(龚严巍 报道)

更多阅读

点击加载更多

热点直击

今日TOP10

前李家村:302 Found - 前李家村新闻网 - yybsd.com

302 Found


nginx
早点加盟商 春光早点加盟 卖早点加盟 移动早餐加盟 哪里有早点加盟
放心早点加盟 江苏早点加盟 加盟特色早点 移动早餐加盟 早餐加盟哪个好
早龙早餐加盟 雄州早餐怎么加盟 卖早点加盟 早餐工程加盟 卖早餐加盟
早餐粥店加盟 早餐配送加盟 黑龙江早餐加盟 流动早餐加盟 早点铺加盟

猜你喜欢

旅游热点新闻

网友还在搜

热点推荐

扫码关注中国搜索官方微信
扫码关注中国搜索官方微信
海港医院 阿合亚乡 马振抚乡 紫荆东门 伦镇 营里镇 黄庄东站 徐扈家乡 河北省沧州市盐山 武定县 葛楼村村委会 孙营乡 春华镇 祈山村 巴州药材公司 麻邛 张堆村村委会 荆门市 邢家南乡 黑塔镇 大理市 普照寺 正村乡 己竹头 西堤头镇刘快庄村龙腾道排